De geschiedenis van
De Eemkruisers

Onze vereniging is opgericht op 16 juni 1952 en derhalve al bijna 70 jaar oud.

In de eerste jaren was de vereniging nog een vereniging zonder eigen jachthaven. De boten lagen netjes langs de Eem naast de werf van Elzenaar. Daar werd door de vereniging, via de gemeente bij de Aslos (Amersfoortse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding en Sport) een aantal boxen gehuurd.

Al snel bleek dat het aantal boten het aantal boxen overtrof. Er volgde in de loop van de jaren zestig een uitbreiding naar 30 boxen. Maar ook dit bleek niet voldoende. Uit armoede werden de boten vervolgens illegaal in de Eem aangelegd. Gevolg, een lange rij boten vanaf Elzenaar tot de Zwaaikom.

De provincie zat ook met de handen in het haar en de illegale ligging werd oogluikend toegestaan.

Maar in de jaren zeventig werd het probleem als maar groter. Waren het aanvankelijk nog overwegend zeilboten die er lagen, langzamerhand kwamen er steeds meer motorboten bij.

Er waren in die tijd wel plannen om een jachthaven aan te leggen, maar er waren reeds 2 particuliere havens namelijk de Stuw en jachthaven Elzenaar. Maar de vraag naar ligplaatsen was groot en nam alleen maar toe.

De gemeente kwam met een plan om een gemeentelijke jachthaven aan te leggen met 253 ligplaatsen. Dit plan werd door de leden enthousiast ontvangen, maar al snel bleek het plan financieel niet haalbaar te zijn. Het volgende plan om in het centrum, bij de Koppel, een kleinere haven aan te leggen stuitte vanwege de omvang en ligging op veel bezwaren.

Een volgend plan om 50 ligplaatsen langs de Eem te plaatsen haalde het ook niet. Tot slot werd door de gemeente geopteerd op een stuk weiland aan de Eem. Dit stuk grond lag aan de andere kant van de werf van Elzenaar waar huidige boxen lagen.

Nadat de tekeningen waren goedgekeurd door de gemeente, volgden er nog drie bezwaarschriften. Na enig overleg met de indieners werd er in januari 1987 groen licht gegeven om te starten met de aanleg van de haven.

Het uitgraven van de ruim twee meter diepe waterbak en de aanleg van de beschoeiing werd uitbesteed. Bij elkaar moest er circa 1.000.000 m³ grond worden verzet. Deze werd grotendeels gebruikt om de dijk rond de haven aan te leggen. Nadat de haven klaar was, was er plaats voor 87 ligplaatsen. Nog ruim onvoldoende om alle leden een plaats in de haven toe te kunnen wijzen.

Het aanleggen van de steigers en de bouw van het clubhuis werd, met enige ondersteuning van de plaatselijke MTS, door de leden zelf ter hand genomen. De aanleg van de haven en de bouw van het clubhuis heeft in totaal bijna twee jaar in beslag genomen. Naast het eigen vermogen van 80.000 gulden was er een subsidiebijdrage van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort van circa 90.000 gulden. Daarnaast werden er diverse leningen afgesloten. Was het geld op, dan lag de bouw stil. Het totale project heeft naar schatting een half miljoen gulden gekost.

Volgens toenmalig bestuurslid Gerard van de Wetering heeft dit gezamenlijk project de saamhorigheid sterk verbeterd. De wens werd toen uitgesproken om de vereniging te verjongen, want de gemiddelde leeftijd lag in 1988 dik boven de veertig jaar. We denken er aan, volgend van de Wetering, om kano’s en kleine zeilbootjes aan te schaffen om wat meer jeugd aan te trekken.

Op 27 juni 1987 was het moment daar. De leden konden niet meer wachten. Ondanks dat de haven nog lang niet klaar was werden de eerste boten de haven in gevaren.

Pas op 10 september 1988 werd de jachthaven officieel geopend door de toenmalig wethouder van welzijn, sport en recreatie de heer Luchtenveld onder toeziend oog van de voorzitter de heer Lodewijks.

(bron: Amersfoortse Courant)