Wijzigingsformulier2020-12-22T21:04:05+01:00
WIJZIGINGSFORMULIER
======================================================================================================
Voorletter (s):
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Geb Datum:
====================================================================================
Persoonlijke wijzigingen (vul in welke gegevens u wilt wijzigen)
Nieuw adres:
Woonplaats:
Poscode:
Telefoonnummer
Email:
Overige:
======================================================================================================
Wijziging bankgegevens (alleen invullen indien van toepassing)
IBAN:
Ten name van:
======================================================================================================
Wijziging boot (alleen invullen indien van toepassing)
Type Boot
Naam Boot
Afmeting Boot
Polisnummer
Eventuele ligplaats verloopt via de volgordelijst!!
Overige opmerkingen: