Lid worden van
De Eemkruisers

AANMELDFORMULIER
====================================================================================
Voorletter (s):
Achternaam:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Geb Datum:
====================================================================================
UW BANKGEGEVENS
Ten name van:
Betaalwijze:
ALGEMENE INFORMATIE
Soort Boot
Naam van de boot
Afmetingen: Lengte
Breedte:
Diepgang:
Bijboot:
Naam van de bijboot
Ligplaats gewenst:
(TOEWIJZING VERLOOPT VIA DE VOLGORDELIJST)
Winterplaats gewenst:
Trailerplaats gewenst:
(TOEWIJZING VERLOOPT VIA DE VOLGORDELIJST)
Bijbootstalling gewenst:
(TOEWIJZING VERLOOPT VIA DE VOLGORDELIJST)
Soort Verzekering:
Verzekerd bij ?
Verzekering ?
Polisnummer
====================================================================================
Opmerkingen
====================================================================================
AVG VERKLARING: Ik geef hierbij toestemming aan WSV de Eemkruisers tot het registeren van mijn persoonsgegevens in een database t.b.v. uitnodigingen van bijeenkomsten en/of informatievoorziening. Tevens geef ik aan geen bezwaar te maken tegen het gebruik van afbeeldingen en/of audio/video materiaal voor niet commerciële doeleinden.
akkoord AVG VERKLARING: